Hybrid Systems is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van de industriële automatisering.
De activiteiten van Hybrid Systems zijn te omschrijven met behulp van onderstaande functies:

De ‘Development’ functie
Hybrid Systems ontwikkelt verrassende technische oplossingen door een combinatie van inventiviteit en vakkennis. Ontwikkeling van PLC, MMI en SCADA software, projectleiding en in bedrijfstelling zijn de hoofdactiviteiten van Hybrid Systems. Ontwikkeling van communicatiedrivers is een specialisme.

De ‘Solver’ functie
Hybrid Systems als troubleshooter: Dankzij jarenlange (internationale) ervaring in de industriële automatiseringswereld is veel know-how opgebouwd. Niet alleen kunnen allerlei technische problemen door Hybrid Systems worden opgelost, maar ook geschillen tussen opdrachtgever en leverancier door gebruik te maken van een ‘second opinion’ van Hybrid Systems.

De ‘Interface’ functie
Hybrid Systems kan als interface dienen bij een kenniskloof tussen opdrachtgever en leverancier.
Hierbij kan men denken aan beoordeling van inkomende offertes, of het opstellen van technische en functionele specificaties.

Hybrid Systems
Oosterdwarsreed 4
9865 AP OPENDE
+31 (0)594 659 484
leen@hybridsystems.nl